1 klasa (nowa podstawa)
Program: AZ-1-01/18 Zaproszeni na ucztę z Jezusem. Katecheza inicjacji w sakramenty pokuty i pojednania oraz Eucharystii
Tytuł podręcznika: Bóg jest naszym Ojcem
nr podręcznika: AZ-11-01/18-KR-1/20
Redakcja: ks. Tadeusz Panuś, ks. Andrzej Kielian, Adam Berski

2 klasa (nowa podstawa)
Program: AZ-1-01/18 Zaproszeni na ucztę z Jezusem. Katecheza inicjacji w sakramenty pokuty i pojednania oraz Eucharystii
Tytuł podręcznika: Jezus jest naszym Zbawicielem
nr podręcznika: KR-12-01/18-KR-16/21
Redakcja: ks. Tadeusz Panuś, ks. Andrzej Kielian, Adam Berski

3 klasa
Program: AZ-1-01/10 W drodze do Wieczernika
Tytuł podręcznika: Przyjmujemy Pana Jezusa
nr podręcznika: AZ-13-01/10-KR-3/15
Redakcja: ks. Tadeusz Panuś, ks. Andrzej Kielian, Adam Berski

4 klasa
Program: AZ-2-01/10 Poznaję Boga i w Niego wierzę
Tytuł podręcznika: Słuchamy Pana Boga
nr podręcznika: AZ-21-01/10-KR-3/12
Redakcja: ks. Tadeusz Panuś, ks. Andrzej Kielian, Adam Berski

5 klasa
Program:  AZ-2-04/20 Bóg jest wśród nas. Katecheza mistagogiczna, wprowadzająca w historię zbawienia 
Tytuł podręcznika: Jezus dla człowieka
nr podręcznika: AZ-21-04/20-KR-4/20
Redakcja: ks. Tadeusz Panuś, ks. Andrzej Kielian, Adam Berski

6 klasa
Program:  AZ-2-04/20 Bóg jest wśród nas. Katecheza mistagogiczna, wprowadzająca w historię zbawienia 
Tytuł podręcznika: Kościół dla człowieka
nr podręcznika: KR-22-04/20-KR-17/21
Redakcja: ks. Tadeusz Panuś, ks. Andrzej Kielian, Adam Berski

7 klasa
Program: AZ-3-02/13 Rozradowanie się w Duchu Świętym
Tytuł podręcznika: Spotykamy się z żywym słowem
nr podręcznika: KR-31-01/10-KR-1/12
Redakcja: ks. Tadeusz Panuś, Renata Chrzanowska, Monika Lewicka

8 klasa
Program: AZ-3-02/13 Rozradowanie się w Duchu Świętym
Tytuł podręcznika: Żyjemy w miłości Boga
nr podręcznika: KR-33-02/13-KR-6/14
Redakcja: ks. Tadeusz Panuś, Renata Chrzanowska, Monika Lewicka