Narzędzie przydatne w pracy katechety – chat GPT.

GPT-3 jest jednym z największych i najbardziej zaawansowanych modeli językowych, mających zdolność do generowania tekstu o wysokiej jakości i zrozumieniu kontekstu. ChatGPT jest jednym z zastosowań GPT-3, które zostało dostosowane do interakcji w formie rozmowy. Model ten może być używany do różnych celów, takich jak odpowiadanie na pytania, generowanie treści, rozmowy, udzielanie porad i wiele innych.

ChatGPT to rodzaj sztucznej inteligencji (SI) opracowany przez OpenAI, oparty na architekturze GPT (Generative Pre-trained Transformer). GPT-3 (Generative Pre-trained Transformer 3) to jedna z najnowszych wersji tej architektury, a ChatGPT to model stworzony na bazie GPT-3, zoptymalizowany specjalnie do obsługi zadań związanych z generowaniem tekstów w formie dialogu.

Kategorie: Narzędzia