Poniższa ankieta ma na celu poznanie Państwa opinii dotyczącej pomocy dydaktycznych i warsztatów rozwijających kompetencje zawodowe. Na podstawie otrzymanych odpowiedzi chcemy oprzeć plan poszerzenia oferty pomocy dydaktycznych i szkoleń oraz dostosować platformę Ekatecheza do Państwa potrzeb.

Ankieta dla Katechetów >>

Kategorie: Aktualności