Pomoce dydaktyczne

01.12.2017

ADWENT

Adwent - czas radosnego oczekiwania na przyjście Mesjasza - niech będzie dobrze wykorzystanym czasem. Czasem zadumy, modlitwy, uczestnictwa w roratach.


08.11.2017

MODLITWA PIĘCIU PALCÓW PAPIEŻA FRANCISZKA


„Ojciec zna lepiej od nas samych nasze potrzeby, ale chce abyśmy mu je przedstawiali odważnie i nieustannie, ponieważ to jest nasz sposób uczestniczenia w jego dziele zbawienia. Modlitwa jest pierwszym i najważniejszym «narzędziem pracy» w naszych rękach! Natarczywe domaganie się od Boga nie ma na celu przekonanie Go, tylko umocnienie naszej wiary i cierpliwości, to znaczy naszej zdolności do walki razem z Bogiem o rzeczy naprawdę ważne i konieczne. W modlitwie jesteśmy razem: Bóg i ja zmagając się wspólnie o rzeczy ważne”.
(Papież Franciszek)


23.10.2017

SAKRAMENT - BIERZMOWANIE


Tajemnica Pięćdziesiątnicy jako dar Ducha Świętego ofiarowany każdemu urzeczywistnia się w szczególny sposób w bierzmowaniu, które jest sakramentem chrześcijańskiego wzrastania i duchowej dojrzałości. Każdy wierny dostępuje w nim pogłębienia łaski chrzcielnej i zostaje w pełni włączony we wspólnotę mesjańską i apostolską, a zarazem «utwierdzony» w owej zażyłości z Ojcem i z Chrystusem, która czyni zeń świadka i uczestnika dzieła zbawienia.
(św. Jan Paweł II, Orędzie na XIII Światowy Dzień Młodzieży)