Droga rozwoju

28.04.2017

ROLA KOBIETY W KOŚCIELE. DLACZEGO KOBIETA NIE MOŻE BYĆ KSIĘDZEM? – KLAUDIA KRÓL

Na wstępie pragnę zaznaczyć, że Bóg nie uznaje kobiety za gorszego rodzaju płeć od mężczyzny. W Jego zamyśle oboje są jednakowo ważni. Wszystko, co stworzył Bóg jest bardzo dobre, kobieta to korona stworzenia. W planie Bożym zajmuje niewzruszalne miejsce.
Obecnie w Kościele toczą się dyskusje, czy kobieta powinna pełnić  funkcję kapłana?
24.03.2017

ŚLAD MIŁOŚCI – RENATA CHRZANOWSKA

Wolontariat (łac. voluntarius) oznacza dobrowolną, bezpłatną pracę, przede wszystkim na rzecz osób chorych, niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie (Słownik Języka polskiego PWN). Mówiąc o istocie wolontariatu, należy zwrócić uwagę na trzy jego wymiary. 

03.03.2017

"ADA, TO NIE WYPADA". CZY SAVOIR VIVRE JEST DZISIAJ POTRZEBNY? – BOŻENA ROMANOWSKA

W dawnych czasach przywiązywano wielką wagę do kultury bycia na co dzień, wiedziano, co wypada, a co nie wypada. Z kolei po drugiej wojnie światowej częstokroć zwalczano savoir vivre jako przejaw „starego porządku”. Dobre wychowanie przekreślano, w niektórych kręgach odrzucano chrześcijańską kulturę i chrześcijańskie zasady.

07.12.2016

KIEDY I JAK MÓWIĆ DZIECIOM O UCZUCIACH? - BOŻENA BARAN

Uczucia odgrywają wielką rolę w życiu człowieka.O tym, czy miłość, radość, przyjaźń znaczą coś dla człowieka, czy towarzyszą jego drodze przez życie, czyniąc je bogatszym i szczęśliwym, decydują w znacznym stopniu wrażenia i przeżycia z okresu dzieciństwa.