Aktualności


cze 10, 2014

ZBUNTOWANI - KRYSTYNA ZIELIŃSKA

fot. www.freeimages.comDla wielu dojrzewających nastolatków zamykanie się we własnym świecie to sposób na zdobycie samodzielności i niezależności od rodziców. Inni, aby to osiągnąć, wybierają złe towarzystwo.

Dla dorastającego nastolatka koledzy są najważniejsi. Przestają się liczyć rodzice, nauczyciele i autorytety, które jeszcze nie tak dawno były przez niego szanowane. To rówieśnicy decydują o tym, jak się zachowuje, ubiera, czym się interesuje, jak i gdzie się bawi, jakiej muzyki słucha.
cze 9, 2014

RELACJA - PODSTAWOWA ZASADA KSZTAŁCENIA RELIGIJNEGO - REINHOLD BOSCHKI

fot. www.freeimages.comW kwestii starego pytania o to, jak funkcjonuje wychowanie i kształcenie religijne, koncentracja na fenomenie relacji dostarcza nowych ujęć i impulsów. Szczerze: czy pracujecie Państwo w obszarze nauczania religijnego, w przedszkolu, w zakresie kształcenia studentów, w duszpasterstwie czy też na polu edukacyjnej działalności Kościoła? Czy moglibyście podsumować w kilku zdaniach, w elementarnej formie, czym jest i jak się dokonuje wychowanie i kształcenie religijne? Być może taka prośba jest zbyt śmiała, a sam temat – za obszerny, zbyt ogólny; mimo to chodzi nam przecież o naszepodstawowe i codzienne zajęcie, które właśnie z tego względu trudno jest ująć w paru słowach.
cze 6, 2014

DZIECKO W KLASIE IV - AGATA STYPUŁA, MARIA ROSIEK

Początek czwartej klasy szkoły podstawowej jest dla uczniów niezwykle trudnym okresem − muszą przystosować się do nowych warunków nauki, nowych nauczycieli i ich wymagań.
Po wprowadzeniu kształcenia zintegrowanego nowością i dodatkową trudnością dla uczniów klas IV są oceny wyrażone cyfrą oraz ograniczenie zajęć do 45-minutowej lekcji. Wprawdzie w młodszych klasach organizuje się przerwy w odstępach czasowych zbliżonych do jednostek lekcyjnych, jednak temat rozpoczęty na pierwszych zajęciach kontynuowany jest podczas kolejnych ćwiczeń w tym dniu. Poza tym uczniowie w czasie przerwy nie muszą się spakować, przejść do innej sali i ponownie rozpakować, znajdując jeszcze czas na śniadanie, a dla niektórych dzieci jest to pierwszy posiłek w danym dniu. Dlatego też poważnym problemem dla części uczniów na początku czwartej klasy jest dostosowanie się do określonych ram czasowych.

Wielkie znaczenie ma współpraca wychowawców klas czwartych z nauczycielami kształcenia zintegrowanego. Informacje dotyczące funkcjonowania poszczególnych uczniów w grupie rówieśniczej, ich mocnych i słabych stron powinny być uwzględnione przy planowaniu dalszej pracy wychowawczej i dydaktycznej.
cze 6, 2014

PIERWSZOKLASISTA W SZKOLE - GERTRUDA ZAJĄC

Wiele zachowań pierwszoklasistów, szczególnie tych niepożądanych w procesie edukacyjnym, wynika z dysharmonii rozwojowej i wymaga specjalistycznych badań oraz stosownej terapii. Zazwyczaj nieliczne z nich są skutkiem patologii środowiskowej. Niektóre zachowania uczniów wynikają z modelu wychowania w tradycyjnej współczesnej rodzinie oraz jej struktury. Nasi pierwszoklasiści bardzo często są jedynymi dziećmi swoich rodziców lub mają jedno-dwoje rodzeństwa. Rodzice z reguły całą uwagę koncentrują na dzieciach. Zaspokajają nie tylko potrzeby, ale również realizują w miarę swoich możliwości wszystkie „zachcianki" dzieci, często rekompensując w ten sposób niezrealizowane własne marzenia. Maluchy zawsze są na pierwszym planie, ich potrzeby realizowane są natychmiast. Rodzice nagradzają dzieci za każdy, nawet drobny sukces. Łatwo usprawiedliwiają niedociągnięcia swoich pociech, rozczulają się nad każdym upadkiem, skaleczeniem, niepowodzeniem dziecka. Wyręczają ze wszystkich obowiązków, często są pobłażliwi wobec objawów nieposłuszeństwa, lekceważenia poleceń, wymuszania, łamania ustalonych wcześniej zasad, traktując je jako przejaw niedojrzałości, czasem zaradności i bystrości umysłu. W wychowaniu biorą również udział liczne babcie i dziadkowie, roztaczając nad dzieckiem płaszcz ochronny.

W takiej atmosferze dziecko rozwija się dynamicznie pod względem intelektualnym, ale zaburzony jest jego rozwój emocjonalny i społeczny, a prawdziwy obraz realnego świata jest wypaczony. Tak ukształtowany pierwszoklasista, skoncentrowany wyłącznie na sobie, nastawiony na sukces, oczekujący od otoczenia ciągłego skupiania uwagi na własnej osobie i zachwytu nad każdym wykonanym zadaniem, w zetknięciu z rzeczywistością klasową przeżywa rozterki.
cze 3, 2014

PRAWDZIWE WYCHOWANIE - WANDA PÓŁTAWSKA

fot. www.freeimages.comPrzemoc w szkole nie bierze się z powietrza. Problemem jest odpowiednie wychowanie dzieci. O tym mówi się i pisze coraz więcej. Proponuje się całe systemy wychowawcze, powstają uczelnie temu poświęcone, specjalne ministerstwa. A jednak panuje powszechne poczucie, że młodzi ludzie nadal są źle wychowywani.


NOWOŚCI
POLECANE
OFERTA SPECJALNA