Aktualności

08.09.2017

Niedzielna Ewangelia, 10 września 2017


Ewangelia (Mt 18, 15-20)

Braterskie upomnienie

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

04.08.2017

FILMY EDUKACYJNE DLA NAUCZYCIELI
- CZY PAN BÓG SNAPUJE?
- # nofilter: CZY POTRAFIĘ POLUBIĆ SIEBIE?
- CZY PRZEMOC JEST MODNA?


Każda z tych publikacji zawiera tekst wprowadzający, film oraz konspekt. To nowoczesne i kompleksowe wsparcie dla wychowawców, nauczycieli i pedagogów. Z powodzeniem mogą z niego korzystać zarówno w pracy z młodzieżą, jak i podczas spotkań z rodzicami. Pomoce te poruszają istotne dla uczniów problemy i pozwalają porozmawiać o ważnych sprawach, którymi żyją młodzi ludzie. 
Proponowane materiały mają ułatwić nauczycielowi aktywizację klasy na lekcji oraz stać się formą prowokacji do dyskusji i wyrażania własnego zdania na konkretny temat. Ich niebywałą zaletą jest także nauka współpracy i wymiany doświadczeń z rówieśnikami.

Filmy już w sprzedaży. (TU)


10.07.2017

PODRĘCZNIK DLA KLASY VII SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Spotykamy się z żywym Słowem

Podręcznik do nauki religii dla klasy VII szkoły podstawowej
red. ks. Tadeusz Panuś, Renata Chrzanowska, Monika Lewicka
Zatwierdzenie przez komisję wychowania katolickiego:
Podręcznik nr KR-31-01/10-KR-1/12 do nauczania religii rzymskokatolickiej w klasie siódmej szkoły podstawowej na terenie archidiecezji krakowskiej, zgodny z programem nauczania nr AZ-3-02/13.
 
10.07.2017

JAK WYCHOWYWAĆ DO ŻYCIA W RODZINIE? – URSZULA DUDZIAK

Jak wychowywać do życia w rodzinie?

 

Godność i wartość każdego człowieka zobowiązują do traktowania go z szacunkiem, miłością i troską. Dotyczy to zwłaszcza dziecka, które ma prawo oczekiwać od starszych, kompetentnych i doświadczonych życiowo ludzi ukierunkowania i wsparcia swego rozwoju. Taką odpowiedzialność przyjmują na siebie w pierwszym rzędzie osoby planujące stać się rodzicami. Taką odpowiedzialność podejmują również nauczyciele/wychowawcy. Wśród autorytetów wychowujących są ludzie reprezentujący różne dyscypliny wiedzy, zajmujący różne stanowiska, często będący osobami publicznymi lub wykonującymi zawód mający szeroki zakres oddziaływania. Zdrowy rozsądek, mądrość życiowa, doświadczenie, umiejętności, wiedza stanowią skarb, którym można i trzeba dzielić się z innymi. Każde pokolenie zawdzięcza coś swoim przodkom i ma do przekazania wiele treści potomkom. Szczególną rolę do spełnienia mają ci, których zawód wiąże się z oddziaływaniem pedagogicznym wobec wchodzących w życie uczniów.NOWOŚCI

Sprawdziany różańcowe 2017 

 
POLECANE
OFERTA SPECJALNA