paź 27, 2017

1 LISTOPADA - PAMIĘTAJMY ...

"O, jakże to smutne, że tak mało pomagamy duszom czyśćcowym! Każdy ofiarowany za nie czyn, jałmużna lub cierpienie, natychmiast przynosi im pożytek. Są wtedy tak uradowane i szczęśliwe jak spragniony, gdy otrzyma chłodny napój".

(bł. Anna Katarzyna Emmerich)


W dniach od 1 do 8 listopada, gdy nawiedzimy cmentarz, możemy uzyskać odpust zupełny za siebie lub za zmarłą osobę. A wszystko pod trzema zwykłymi warunkami, którymi są: stan łaski uświęcającej i wyrzeczenie się grzechu, przyjęcie Komunii Świętej i dowolna modlitwa w intencjach Ojca Świętego.