paź 23, 2017

SAKRAMENT - BIERZMOWANIE

Tajemnica Pięćdziesiątnicy jako dar Ducha Świętego ofiarowany każdemu urzeczywistnia się w szczególny sposób w bierzmowaniu, które jest sakramentem chrześcijańskiego wzrastania i duchowej dojrzałości. Każdy wierny dostępuje w nim pogłębienia łaski chrzcielnej i zostaje w pełni włączony we wspólnotę mesjańską i apostolską, a zarazem «utwierdzony» w owej zażyłości z Ojcem i z Chrystusem, która czyni zeń świadka i uczestnika dzieła zbawienia.
(św. Jan Paweł II, Orędzie na XIII Światowy Dzień Młodzieży)POMOCE DYDAKTYCZNE - PLANSZE DO POBRANIA.

Jako pamiątkę przyjęcia sakramentu Bierzmowania proponujemy lampkę oliwną na której można napisać imię bierzmowanego lub datę.