13.09.2017

SAKRAMENT - CHRZEST ŚW.


Chrzest jest jednym z sakramentów świętych, w którym przez polanie wodą i wymówienie słów: "..., ja ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego", człowiek otrzymuje wiele łask: "odpuszczenie grzechu pierworodnego i wszystkich grzechów osobistych, narodzenie do nowego życia, przez które człowiek staje się przybranym synem Ojca, członkiem Chrystusa, świątynią Ducha Świętego. Przez fakt przyjęcia tego sakramentu ochrzczony jest włączony w Kościół, Ciało Chrystusa i staje się uczestnikiem kapłaństwa Chrystusa" (KKK 1279).Pomoce dydaktyczne - plansze do pobrania.


"Chrzest naszego dziecka" - informacje na temat sakramentu Chrztu św.